นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 197 ราย คลัสเตอร์ร้านดังย่านประชาชื่น ติดเชื้อ 23 ราย

นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 197 ราย คลัสเตอร์ ร้านดังย่านประชาชื่น ติดเชื้อ 23 ราย

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 11 มกราคม ศูนย์ข้อมูล covid-19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 197 ราย เพศหญิง 88 ราย เพศชาย 109 ราย ต่างชาติ 2 ราย (พม่า 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย)
ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 83 ราย อำเภอปากเกร็ด 49 ราย อำเภอบางบัวทอง 25 ราย
อำเภอบางกรวย 18 ราย อำเภอบางใหญ่ 15 ราย อำเภอไทรน้อย 7 ราย มีอาการ 156 ราย คิดเป็น 79.18% ไม่มีอาการ 41 ราย คิดเป็น 20.92% Ct ต่ำกว่า 25 = 161 ราย 81.75%
(Ct ต่ำ โอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่า CT สูง)

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
– ไม่เคยได้รับวัคซีน 49 ราย คิดเป็น 24.87%
– รับวัคซีน 1 เข็ม 5 ราย คิดเป็น 2.54%
– รับวัคซีน 2 เข็ม 121 ราย คิดเป็น 61.42%
– รับวัคซีน 3 เข็ม 22 ราย คิดเป็น 11.17%

รายละเอียดกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน 197 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก บุคคลในครอบครัว 24 ราย
– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก เพื่อน 19 ราย
– จุดคัดกรอง ARI รพ.บางบัวทอง 2 ราย

กลุ่มท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่’65
– กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Spell ประชาชื่น 23 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว ถนนข้าวสาร 3 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน T-Bar บางซ่อน 1 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน the trab 2 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว ร้านนั่งเล่น 1 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว วัดจุฬามณี 1 ราย
– กลุ่มผู้เที่ยว ร้านชิลอัพ 1 ราย

กลุ่มเดินกลับจากต่างจังหวัด
– เดินทางกลับจากพัทยา-ชลบุรี 6 ราย
– เดินทางกลับจากเชียงใหม่ 9 ราย
– เดินทางกลับจากระยอง 2 ราย

กลุ่มอาชีพเสี่ยง

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 6 ราย
– รับจ้างทั่วไป 14 ราย
– ธุรกิจส่วนตัว (ไม่ระบุ) 2 ราย
– ค้าขาย (ไม่ระบุ) 4 ราย ระบุ ตลาดรถไฟ ตลาดคลองถม ตลาดพระราม 5 แห่งละ 1 ราย
– แม่บ้าน (ไม่ระบุ) 2 ราย
– นักดนตรี (ไม่ระบุ) 2 ราย
– ตัวแทนประกัน (ไม่ระบุ) 2 ราย
– บุคลากร SBAC 2 ราย

กลุ่มอาชีพที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย
• พนักงาน 7-11 MTT sport
• PR Executive บริษัท วันพลัส คอมมิวนิเคท จำกัด
• ขับรถ
• ช่างลิฟท์ บริษัทมิตซูบิชิ
• พนักงานขาย บจก. อีสท์แมน
• พนักงานบริษัท บริษัท รีนุส โปรเจค โลจิสติกส์ จำกัด
• พนักงานบริษัท ฮอนด้ามอร์เตอร์ งามวงศ์วาน 15
• พนักงานเร่งรัดหนี้สิน บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
• รับจ้าง ทำฟันปลอม
• รับราชการทหาร กองทัพอากาศ

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
• แพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
• พยาบาลวิชาชีพ (ไม่ระบุ) 1 ราย

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน (ไม่ระบุ) 13 ราย ระบุ 4 แห่ง
• นักเรียน โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 พบ 13 ราย
• นักเรียน โรงเรียนราชวินิต
• นักเรียน โรงเรียนวัดลานนาบุญ
• นักเรียนทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ
นักศึกษา (ไม่ระบุ) 4 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่