‘ลุมพินีฯ’ ชี้โควิดฉุดตลาดอสังหาฯ ปี’64 หดตัว 20% ผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการใหม่ ส่วนปีนี้คาดโต5-20%

 

‘ลุมพินีฯ’ ชี้โควิดฉุดตลาดอสังหาฯ ปี’64 หดตัว 20% ผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการใหม่ ส่วนปีนี้คาดโต5-20%

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผ้่จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซล่ชั่น จําากัด (Omicron) หรือ ลุมพินี วิสดอม บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จําากัด(Omicron) มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปี 2564 ว่า ในปี 2564 มีจํานวนการเปิดตัวโครงการใหม่ ทั้งสิ้น 55,863 หน่วย ปรับตัวลดลง 20% ขณะที่มูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่คิดเป็น 265,558 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปี 2562 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําาให้เศรษฐกิจและกําาลังซื้อชะลอตัว การเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2564 เป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยแนวราบ จําานวน 34,921 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 62.5% ของจํานวนหน่วยเปิดตัวใหม่ 55,863 หน่วย ลดลง 20.63% เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นม่ลค่าการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยแนวราบใหม่ 172,825 ล้านบาท หรือม่ลค่าการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยแนวราบลดลง 15.93% เมื่อเทียบกับปี 2563

ในขณะที่ราคาขายบ้านพักอาศัยแนวราบปี 2564 เฉลี่ยอย่่ที่ 4.94 ล้านบาทต่อหน่วย ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.78% เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยที่ 4.67 ล้านบาทต่อหน่วยในปี 2563 เป็นผลจากราคาที่ดินและราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวส่งขึ้นในปี 2564 ขณะที่ปี 2564 มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัย จําานวน 20,942 หน่วย หรือ สัดส่วน 37.5% หรือ ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัย 92,732 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับมูลค่าการเปิดตัวในปี 2563 คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 4.42 ล้านบาทต่อหน่วย หรือราคาต่อหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ย 2.71 ล้านบาทในปี 2563 ราคาขายเฉลี่ยนต่อหน่วยของอาคารชุดปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเปิดตัวโครงการระดับพรีเมี่ยมของค่ายบริษัทอสังหาฯ บางแห่ง ทําให้ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวส่งขึ้นในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563
  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ทําาให้อัตราการขายเฉลี่ยของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 อยู่ที่ 17% จากจํานวนหน่วยที่เปิดขายทั้งหมด ลดลงจากอัตราการขายเฉลี่ยของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 ที่มีอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 18% “การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นใจรายได้ในอนาคตและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ทําาให้ผ้่ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องชะลอและเลื่อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ก่อนที่จะทะยอยเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ทําาให้จําานวนหน่วยและมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 ลดลงต่อเนื่องจากปี 2562-2563,” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว

นายประพันธ์ศักดิ์กล่าวว่า ส่วนแนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ ในปี 2565 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีแนวโน้มเติบโต 5-20% ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์โอมิครอน(Omicron) Omicron) ) และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่