รพ.นพรัตนฯ นำร่องผู้ป่วยโฮม ไอโซเลชั่น สมัครใจกักตัวที่บ้านแล้ว 4 ราย

รพ.นพรัตนฯ นำร่องผู้ป่วยโฮม ไอโซเลชั่น สมัครใจกักตัวที่บ้านแล้ว 4 ราย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่โรงพยาบาล (รพ.) นพรัตนราชธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.มนัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีนพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการ รพ.นพรัตนฯ และคณะให้การต้อนรับ

นายสาธิต กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่รพ.นพรัตนฯ ซี่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลพื้นที่ กทม. สังกัดกรมการแพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยพบว่ามีความพร้อมและความคล่องตัวสูง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามาจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจากสายด่วน กรมการแพทย์ 1668 และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลใกล้เคียง

ทั้งนี้หลังจากที่ ศบค. มีนโยบายให้ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว อาการน้อยหรือ ไม่มีอาการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อให้มีเตียงรองรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก รพ.นพรัตน์ฯได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียวที่ไม่มีอาการ และสมัครใจที่จะรักษาตัวที่บ้าน จำนวน 4 ราย

ซึ่งโรงพยาบาลมีการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างรักษาตัวที่บ้าน พร้อมมอบอุปกรณ์ในการดูแลตนเอง เช่น อุปกรณ์วัดไข้ วัดระดับออกซิเจนในเลือด โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ดูแลหากมีอาการเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถรับมารักษาตัวในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที

นายสาธิต กล่าวว่า รพ.นพรัตนฯได้ใช้พื้นที่อาคาร 5 ซึ่งเดิมวางแผนให้เป็นอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ปรับแผนเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองและสีแดงโดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 100 เตียง นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งหอผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนขยายที่ รพ.นพรัตนฯสาขาคุ้มเกล้า อีก 60 เตียง ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองและสีเขียว

โดยจัดทีมสหวิชาชีพ 3 ทีม ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล ปฏิบัติงานทีมละ 14 วัน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ และแพทย์สูตินารีเวช สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แม่และเด็กโดยเฉพาะ เป็นต้น หมุนเวียนกันมาทำงาน ต้องขอชื่นชมซึ่งหลายคนมีประสบการณ์จากการลงไปช่วยปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ในช่วงที่มีการระบาดทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นไปด้วยความคล่องตัว

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 8.00 น. มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.นพรัตนฯ ตั้งแต่ระลอกเมษายน-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,199 ราย หายป่วยกลับบ้านได้กว่า 1,005 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่