“บิ๊กตู่”ถกบอร์ดบีโอไอ รับ มาตรการภาษีเริ่มตัน สั่งเร่งดึงการลงทุน ช่วงชิงโอกาสช่วงโควิด

“บิ๊กตู่”ประชุมบอร์ดบีโอไอ ย้ำไทยเดินหน้าส่งเสริมการลงทุน ยกระดับประเทศด้วยมาตรการการแข่งขัน หวังความร่วมมือทุกฝ่าย ช่วงชิงช่วงโควิด ลดความขัดแย้ง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 มิ.ย.ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน การผลิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยจะต้องศึกษาทั้งภายในประเทศ ในอาเซียน และบริบทต่าง ๆ ของโลก โดยช่วงที่ผ่านมาแนวทางการใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนเริ่มมีข้อจำกัดมาก เพราะกฎระเบียบของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บีโอไอจำเป็นต้องปฏิรูปแนวทางดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนของไทย ให้ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งระดับอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งต้องมีการกำหนดมาตรการอื่นที่มิใช่ภาษีเข้ามาเพิ่มเติม เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อขับเคลื่อนโดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหารือให้ได้ข้อสรุป ว่าจะเดินหน้าอย่างไร เพราะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นช่วงเวลาของการได้เปรียบเสียเปรียบ ใครที่ทำได้เร็วกว่าและดีกว่า จะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จ หวังให้ประเทศไทย ต้องเดินหน้า จะหยุดหรือรอโควิดไม่ได้ ต้องเตรียมการสร้างการรับรู้ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการทำประชาพิจารณ์ด้วย ซึ่งนักลงทุนในประเทศ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ จะต้องร่วมกันหาวิธีการให้ได้ ให้หลุดพ้นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ให้ไปสู่การพัฒนาที่สูง และสูงสุดในอนาคต หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ผลสรุปโดยเร็ว

” ทั้งหมดคือหลักการ จะอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ที่สำคัญคืออย่าติดกับดักของประเทศตัวเอง และต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและสังคมด้วย ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการมีหลักคิด มีแนวคิดที่ไม่ใช่ความขัดแย้ง เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้”นายกรัฐมนตรีกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่