คนไทยไม่พอ! ไร่อ้อยสระแก้วขอนำแรงงานเขมร 1.7 หมื่นเข้าตัด – ผู้ว่าฯห่วงความมั่นคง


นายกฯไร่อ้อยสระแก้ว ร้องขอนำแรงงานเขมรกว่าหมื่น เข้าตัดอ้อย ด้วยวิธีลัดขั้นตอน อ้างหากล่าช้าจะเกิดความเสียกับชาวไร่ ผู้ว่าฯรับไว้ แต่ห่วงเรื่องความมั่นคง ให้สมาคมกำหนดมาตรการควบคุม พร้อมกับให้ภาครัฐ ร่วมกำหนดขั้นตอนและวิธีการนำเข้าแรงงานของสมาคม กำชับหากดำเนินการไม่ทันตามกำหนด ทางราชการอาจต้องเข้าจับกุมแรงงานที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการใช้แรงงานต่างด้าวในการตัดอ้อยฤดูการผลิตปี 2560 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญ คือการเสนอมาตรการและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชา ที่รวดเร็วและไม่ผิดกฎหมาย ของนายมนตรี คำพล นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา เพื่อให้ทางจังหวัดเห็นชอบและอนุมัติให้ทันการเปิดหีบอ้อย ภายใน 15 วัน ที่จะถึงนี้

นายมนตรีกล่าวว่า ในฤดุการผลิตปี 2561 นี้จะมีผลผลิตอ้อยภายในจังหวัดทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านตัน จำเป็นต้องใข้แรงงานชาวกัมพูชา ประมาณ 1.7 หมื่นคน หากการนำเข้าแรงงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วจะล่าช้าและไม่ทันการ จะเกิดความเสียหายกับชาวไร่ จึงขอเสนอมาตรการและขั้นตอนการนำเข้าที่รวบรัดแต่ถูกต้องตามกฎหมาย คือให้แรงงานที่ประสงค์จะเข้ามาทำงาน เดินทางผ่านเข้ามาทางด้านชายแดน บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาดเพียงแห่งเดียว พร้อมหลักฐานเอกสารที่ระบุตัวตนที่ถูกต้อง แล้วให้นายจ้างไปรับเพื่อเดินทางเข้าไปยังไร่อ้อยได้เลย จากนั้นนายจ้างจะนำหลักฐานไปดำเนินการเพื่อขอหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ ผ่านทางสมาคม ที่ได้ติดต่อประส่านงานกับทางราชการกัมพูชาไว้แล้ว เมื่อได้หนังสือเดินทางแล้ว นายจ้างจะดำเนินการขออนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางาน และตรวจโรคให้กับแรงงานตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ ทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันเท่านั้น หากให้แรงงานกัมพูชาไปดำเนินการเองจะล่าช้าและไม่ทันกับฤดูการหีบอ้อยที่จะมาถึงนี้

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว แต่ตนเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ หากมีแรงงานหลับหนีออกไปจากพื้นที่ ดังนั้น จึงต้องการให้ทางสมาคมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัด ร่วมกันกำหนดมาตรการด้านการควบคุมและความมั่นคง ให้ชัดเจนเสียก่อน และขอให้ทางภาครัฐได้เข้าไปดูแล ควบคุมมาตรการและขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน ที่สมาคมร้องขอ เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรแล้ว ให้นำกลับเข้ามาขออนุมัติในที่ประชุมอีกอีกครั้งหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่